Maritieme jongerenambassadeurs

Maritieme jongerenambassadeurs  zijn enthousiaste jongeren die het leuk vinden om de sector onder jongeren te promoten. De Nederlandse maritieme sector kampt met een imago-probleem. Jongeren die niet bekend zijn met de sector, hebben over het algemeen geen (of een verkeerd) beeld over leren en werken in de maritieme sector.

Ze kunnen zich vrijwel geen voorstelling maken van het soort en de aard van het werk. Daarnaast hebben ze geen goed beeld van de mogelijkheden binnen de sector en de kans op een aantrekkelijke maritieme carrière.

 

Om jongeren enthousiast te krijgen voor een (technische) maritieme opleiding en toekomst is NML in 2013 een pilot gestart om jongeren als maritieme ambassadeurs in te zetten. Deze pilot is door het maritieme bedrijfsleven gefinancierd. Maritieme studenten spreken uit eigen ervaring en passie hoe (leuk) het is om een maritieme opleiding te volgen. Dit wordt gedaan vanuit het uitgangspunt dat jongeren die dicht bij de doelgroep staan dezelfde ‘taal’ spreken en bij hen de juiste snaar weten te raken.

 

De jongerenambassadeurs spelen een belangrijke rol in het benaderen van jongeren en het op de kaart zetten van het hele spectrum van (technisch) maritieme opleidingen en het uitdagend arbeidsmarktperspectief in de volle breedte van de maritieme sector. Elk jaar worden nieuwe jongerenambassadeurs aangesteld, maar het ambassadeurschap blijft voor het leven. Hiermee bouwen we een ‘community’ van maritieme ambassadeurs, die zich ook tijdens hun carrière voor de opleidingen en de sector in blijven zetten.

 

Op dit moment ligt het project maritieme jongerenambassadeurs stil en zijn wij binnen Nederland Maritiem Land bezig om het ambassadeurschap in een nieuw jasje te steken. Wanneer de nieuwe opzet bekend is, zullen wij dit uiteraard bekend maken op deze website.

 

 

 

Meer informatie over de jongerenambassadeurs

 

 

Contactpersoon Verena Ohms Bestuurssecretaris NML verena@maritiemland.nl