In opdracht van de Human Capital Council van NML en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben Ecorys en het CBS parallel aan de uitvoering van de Maritieme Monitor 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de CBS brondata die ook gebruikt wordt voor de Maritieme Monitor om te komen tot verdergaande inzichten over de maritieme arbeidsmarkt.

Nu het einde van de coronapandemie in zicht lijkt, de economie snel herstelt en de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt in rap tempo toeneemt is het voor ons een mooi moment om voor het tweede jaar op rij de Maritieme Arbeidsmarktmonitor te publiceren.

 

De afgelopen 1,5 jaar was geen makkelijk periode. Wij zijn trots op hoe we ons daar als maritieme sector doorheen hebben geslagen. Met ons innovatief vermogen, wendbaarheid en waardevolle ketensamenwerking hebben we er met elkaar voor gezorgd dat de sector doorheeft gewerkt.

 

De afgelopen periode is ook gebruikt om als sector naar de toekomst te kijken. Daarvoor is een masterplan emissieloze en digitale maritieme sector ontwikkeld. De ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en vakmanschap bij onze maritieme professionals en studenten is daarin verankerd en van evident belang.

 

In deze Maritieme Arbeidsmarktmonitor, primair opgebouwd op basis van CBS-microdata, krijgen we inzicht in hoe de maritieme arbeidsmarkt er op dit moment uitziet. Door straks uiteenlopende jaren te kunnen vergelijken kunnen we ook de ontwikkeling van onze arbeidsmarktparameters monitoren en op basis van datareeksen vragen beantwoorden of bijvoorbeeld inderdaad het opleidingsniveau in de sector stijgt en of het ons lukt om meer jongeren onze sector te laten instromen.

 

Nieuw dit jaar is dat we onze arbeidsmarktdata ook hebben afgezet ten opzichte van het algemeen landelijk gemiddelde. Dit levert een aantal nieuwe inzichten op die soms vervolgacties vragen willen we bijvoorbeeld de stap naar emissieloos en digitaal ook bij kunnen benen met voldoende menskracht. Zo wijken we als sector ruim boven gemiddeld af als het gaat om voltijdscontracten. Bij ons heeft 76% een voltijdbaan ten opzichte van 45% als landelijk gemiddelde en het aandeel vrouwen 21% blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde van 47%.

 

Met behulp van microdata en waar nodig aangevuld met enquête vragen voor specifieke arbeidsmarktdata in één van de maritieme branches zijn we in staat een prima beeld te krijgen van bijvoorbeeld de verdeling man/vrouw, opleidingsniveau, leeftijdsopbouw en in-uit-en doorstroomcijfers. De cijfers tonen niet alleen de enorme werkgelegenheidswaarde aan van onze maritieme sector, ruim 187.750 werkzame personen, maar geven ons inzichten in de structuur en samenstelling van de maritieme arbeidsmarkt waarop we gericht acties kunnen uitzetten.