Jaaroverzicht 2021

Nu we het derde jaar van de coronapandemie ingaan – een uitgangspunt dat normaliter is voorbehouden aan science fiction boeken – nemen wij de tijd om terug te blikken op 2021.

Net als 2020 werd ook 2021 beheerst door uitdagingen en onzekerheden rondom het coronavirus. Voor de maritieme sector werd het daardoor niet gemakkelijker. Waar veel zakelijke dienstverleners relatief eenvoudig kunnen overstappen naar thuiswerkbeleid en online meetings, is dat in de maritieme sector niet zo simpel. Een container-, offshore- of baggerschip
wordt (nog) niet vanaf de wal bestuurd, ook al hebben wij – als partner van SMASH! – er weer aan bijgedragen om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

 

Maritiem Masterplan als versneller van de energietransitie

Naast autonoom varen is vooral emissieloos varen hét thema van 2021 geweest en zal dit ook de komende jaren blijven. Als maritieme sector hebben we grootse plannen om Nederland als koploper in de maritieme energietransitie op de wereldkaart te zetten. Hiervoor hebben we in NML-verband de doelstelling van het Maritiem Masterplan afgelopen jaar verder uitgebreid naar 50 emissieloze schepen in 2030, geflankeerd door een aantal proeftuinen in de vorm van duurzame productieketens en een forse inspanning op het gebied van human capital om ook de workforce het been te kunnen laten bijtrekken voor de noodzakelijke know-how.

 

Nationaal Groeifonds

Om de financiering van de ontwikkeling en demonstratie van emissieloze technologieën rond te krijgen, is een beroep gedaan op het Nationaal Groeifonds en op de overheid als launching customer. Hierbij hebben wij in NML-verband uitstekend samengewerkt met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Defensie. Ondanks de complexe aanvraagprocedure en de hoge tijdsdruk zijn we erin geslaagd een overtuigend verhaal te presenteren. Hierin hebben we de strategische en economische waarde van de sector voor Nederland laten zien, alsmede de noodzaak internationaal voorop te lopen in de maritieme energietransitie.

Download het jaaroverzicht 2021