Jaaroverzicht 2019

High Tech, Hands On: het Nederlandse maritieme cluster is al eeuwenlang een topsector. Midden in de maatschappij en open voor samenwerking. Ons nationale visitekaartje als het gaat om innovatie, durf en ondernemingszin. Wereldwijd toonaangevend in oplossingen die anderen niet zien of niet aandurven.

Het Nederlandse maritieme cluster is klantgericht en levert kwaliteit. Daarbij geldt: afspraak is afspraak! Werken binnen het maritieme cluster vergt een bijzondere combinatie van mentaliteit – avontuurlijk, zelfstandig, no-nonsense en lef – en vakmanschap. Wie dat heeft, man óf vrouw, wacht een aantrekkelijke carrière. Internationaal georiënteerd, gestoeld op eeuwen aan ervaring, maar gefocust op vernieuwing en de toekomst!

 

Als Nederland Maritiem Land verbinden we de twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 21.265 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 263.000 mensen, realiseert het maritieme cluster een totale toegevoegde waarde van 23,2 miljard euro. Dat is iets meer dan 3% van ons BBP. Met de havens erbij loopt dit op tot ruim 7%. Bovendien is het werk van het maritieme cluster voorwaardenscheppend voor onze maakindustrie en onze export. Met andere woorden: het maritieme cluster staat aan de basis van ons verdienmodel als maritiem handelsland. En daar mogen we trots op zijn.

 

Download het jaarverslag en beleef wat we allemaal hebben bereikt in de maritieme sector in 2019!