Internationale zichtbaarheid maritieme sector

Met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt samengewerkt aan een sterke Nederlandse maritieme branding.

Het vergroten van de zichtbaarheid van de maritieme sector en de marketing van de innovatieve en duurzame oplossingen richting het buitenland zijn speerpunten. Daarbij gaat het nadrukkelijk om de oplossingen die de maritieme sector biedt voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en veiligheid.