Handelsbevordering

Het bevorderen van handel met het buitenland staat centraal.

Er wordt informatie uitgewisseld over collectieve handelsbevordering, de maritieme buitenlandactiviteiten van de branches worden gecoördineerd en er wordt invloed uitgeoefend op ministeries en andere overheden. Dit biedt de mogelijkheid om de maritieme sector goed te positioneren binnen de internationaliseringsstrategie van de overheid, bijvoorbeeld als het gaat om deelname aan strategische beurzen en handelsmissies.

 

Handelsmissies en strategische beurzen

Wilt u weten welke handelsmissies en/of strategische beurzen er de komende tijd aan komen, of wilt u hieraan deelnemen? Bekijk dan onze evenementen agenda.

 

Lees ook ons recent gepubliceerd position paper (onder aan de pagina) over de beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’ waarin het kabinet de inzet op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren uiteenzet.