Maritime Week: Webinar MIIP008 Smart Maritime Industry

Online

Tijdens de Webinar op 8 november zullen de eerste resultaten van het project Smart Maritime Industry worden gepresenteerd.

De Nederlandse maritieme sector heeft in het Masterplan ‘Slimme en Emissieloze Maritieme Sector’ de ambitie gesteld om in 2030 internationaal voorop te lopen in verduurzaming van schepen. Om die ambitie te realiseren is een competitieve maritieme maakindustrie in Nederland vereist, waarvoor de kosten van ontwerp, engineering en bouw met tenminste 20% omlaag moeten.

 

Concreet betekent dit dat in 2030 de ontwerp- engineering- en productieprocessen zodanig gedigitaliseerd, geautomatiseerd en gerobotiseerd zijn dat de schepen efficiënter worden gebouwd. Daarnaast is het bouwproces zoveel mogelijk circulair ingericht waardoor gebruik van materiaal en energie wordt geminimaliseerd. Deze ambitie kan alleen waargemaakt worden door omvangrijke investeringen in innovatieprojecten en proeftuinen waarbinnen partners in de voortbrengingsketen samenwerken.

 

In het MIIP project Smart Maritime Industry 4.0 wordt door Netherlands Maritime Technology Foundation (NMTF), in samenwerking met IHC, Damen, Oceanco, Floorganize, Nimble, Critical Minds, Step-Up Consultancy, Theunissen Technical Trading en NMTA, een verkenning gedaan om de uitgangspunten voor deze samenwerkingsprojecten en proeftuinen te bepalen. Focus is op automatisering en robotisering van productieprocessen en toepassing daarin van kunstmatige intelligentie technologie, waarbij samengewerkt wordt tussen ketenpartners.

 

Tijdens de Webinar op 8 november zullen de eerste resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd, en uiteraard zal om input en feedback gevraagd worden, zodat het project eventueel bijgestuurd kan worden om zoveel mogelijk waarde op te leveren voor de toekomst van de Nederlandse maritieme maakindustrie.

 

Als u op de aanmeld button klikt kunt u het aanmeldformulier invullen en uw keuze maken welke webinar(s) u wilt volgen. Hierna vind u direct de teams link van de specifieke webinars. Bewaar deze link goed.

 

Aanmelden