Maritime Hotspots

Maritime Hotspots, Trade


Begin 2012 verscheen de Internationaliseringsagenda van de Topsector Water. Deze koersbepaling was opgesteld door het kernteam Export en Promotie. In dit kernteam zijn bedrijfsleven, overheid en kenniswereld verenigd, met als doel de optimalisatie van internationaal ondernemen binnen de sector. De drie deelsectoren van de Topsector (watertechnologie, deltatechnologie en maritiem) hebben in het document prioriteiten geformuleerd alsmede een actie-agenda.

Het maritieme bedrijfsleven heeft ervoor gekozen een centrale businesscase voor te dragen, die breed gedragen wordt door de gouden driehoek. Deze businesscase heet ‘Maritime Hotspots’ en kreeg de toezegging actief te worden ondersteund door de topsector.

Het programma Maritime Hotspots voorziet in het aanhalen van bilaterale betrekkingen op een breed vlak. Deze relaties moeten zijn gebaseerd op wederzijds partnerschap en een balans van geven en nemen. De aandacht is niet alleen gericht op exportbevordering, maar ook op het delen van kennis, het uitwisselen van studenten en personeel, het gezamenlijk uitvoeren van innovatieplannen en het aantrekkelijk maken van Nederland als vestigingsplaats.

Maritime Hotspots zijn gedefinieerd als regio’s die net zoals Nederland een sterk ontwikkelde maritieme sector hebben: binnen een radius van 200-300 km bevinden zich een belangrijke zeehavenfunctie en zijn maritieme wereldspelers actief. De regio heeft een internationale invloed op handel en technologie.

Aanvankelijk werden de volgende vier maritime hotspots uitgewerkt in een studie (Maritime Hotspots: final report): Singapore, Shanghai, Rio de Janeiro en St. Petersburg.

Maritime Hotspots Final Report

PWC Consulting Indonesia heeft een studie uitgevoerd in opdracht van Nederland Maritiem Land en heeft op 3 juli 2015 de resultaten naar buiten gebracht van de maritieme marktscan, waarin de marktontwikkelingen, de kansen en de uitdagingen in Indonesië zijn onderzocht.

Indonesië zet in op een leidende rol in de internationale maritieme sector. Met een ambitieus plan, genoemd ‘Global Maritime Fulcrum’, wil het land haar natuurlijke positie als maritiem centrum verder versterken. Deze nieuwe strategie biedt tal van kansen voor Nederlandse ondernemingen. De Topsector Water en Nederland Maritiem Land hebben dit onderkend en hebben Indonesië geïdentificeerd als nieuwe ‘Maritime Hotspot’.

rapport indonesia maritime hotspot\

Voor specifieke rapporten over onderzoeken mbt. Maritime Hotspots Myanmar, Turkije en West-Afrika, bekijk onderstaande pagina met de NML rapportserie vanaf 2011.

NML rapportserie vanaf 2011