Strategische reisagenda Ministerie van Buitenlandse Zaken

RVO, Trade

RVO De economische reisagenda is in nauwe afstemming met topsectoren/bedrijfsleven en de decentrale overheden, in het kader van de Dutch Trade Board (het publiek-private orgaan voor internationaal ondernemen) tot stand gekomen en als onderdeel van de strategische reisagenda van het kabinet en de decentrale overheden in de Ministerraad goedgekeurd. Het betreft een rolling document en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Maandelijks komt er een update. Voor vragen over de economische reisagenda kunt u terecht bij reisagenda@minbuza.nl.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de overall coördinatie van de strategische reisagenda.

bekijk de economische reisagenda