Innovation 12-02-2024
Blue economy, Energietransitie

Versnelling stikstofvergunningverlening voor energie-infrastructuurprojecten in zicht, voortvarend vervolg noodzakelijk

De aanleg van elektriciteitsnetten, warmtenetten en leidingen en de daaraan gekoppelde verduurzaming van de industrie leidt tot stikstofreductie. Dat blijkt uit onderzoek dat demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) op 9 februari 2024 presenteerde.

 

Deze nieuwe energie-infrastructuur maakt de elektrificatie en inzet van duurzame gassen en warmte mogelijk, waardoor er niet alleen minder CO2-uitstoot, maar ook minder stikstofuitstoot plaatsvindt. Demissionair minister Jetten onderzoekt op basis van het onderzoek welke juridische mogelijkheden er zijn om vertraging in de stikstofvergunningverlening bij de aanleg van energie-infrastructuur te voorkomen. Havenbedrijf Rotterdam is samen met andere organisaties verheugd dat nu is aangetoond dat energie-infrastructuur onderdeel is van de oplossing, schrijven ze in reactie.

 

Vertraging door stikstofonderzoek

De bouwfase is de enige fase waarin energie-infrastructuurprojecten stikstof uitstoten. Het onderzoeken en vergunnen van deze stikstof-uitstoot is tijdrovend en zorgt voor significante vertraging bij projecten. Dit is niet wenselijk omdat de uitbreiding en vernieuwing van energie-infrastructuur, waaronder elektriciteitsnetten, warmtenetten en leidingen essentieel zijn voor de succesvolle ontwikkeling van woningbouw, mobiliteit en industrie en andere bedrijven. De 23 (branche-)organisaties, waaronder Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs benadrukken dat de juridische verkenning naar het versnellen van vergunningverlening zo snel mogelijk moet worden opgepakt. Daarbij moeten zowel nationale als regionale projecten worden meegenomen in de uitwerking. Een robuust advies Raad van State is daarbij eveneens van belang.

 

Meer informatie

 

Bron: Port of Rotterdam