Innovation 14-11-2022
Blue economy, Digitalisering, Energietransitie Afbeelding ter illustratie

Voorstellen indienen MIIP 2023

In 2023 is het wederom de intentie om als Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) te organiseren. De MIIP-subsidie is nog niet toegekend, maar om geen vertraging op te lopen, willen wij u vragen om alvast uw projectvoorstellen in te dienen.

 

De MIIP worden gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Door middel van de subsidieregeling wil EZK het maritieme bedrijfsleven ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan subsidie krijgen met een maximum van € 30.000,-. Het beschikbare bedrag is € 250.000,- en wordt onder de gekozen projecten verdeeld.

 

De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financieel impuls te geven. Bijvoorbeeld om een eerste (haalbaarheids)onderzoek te doen of de eerste stappen richting productontwikkeling mogelijk te maken. Projectvoorstellen sluiten aan bij één van de maritieme speerpunten: towards zero emissions, blue growth, digital & autonomous shipping of safety & security. De projecten worden beoordeeld naar de beoogde bijdrage aan realisatie van die doelstellingen. Er moet ook rekening gehouden worden met het toekomstperspectief, mogelijk vervolgtraject gecombineerd met de kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband. De MIIP-regeling is toegankelijk voor alle betrokken partijen in de maritieme cluster, ongeacht of ze zijn aangesloten bij de NML Innovation Council.

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de MIIP.

 

Wilt u uw projectvoorstel indienen? Of kent u een collega die een projectvoorstel wilt indienen? Het voorstel kan tot 31 december a.s. worden ingediend bij info@maritiemland.nl 

 

Bent u een MKB-bedrijf? Uw branchevereniging kan u adviseren over het indienen van uw projectvoorstel.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaand contactpersoon.

Contactpersoon Nathalie Nipius Secretaris MIIP nathalie@maritiemland.nl