Innovation 07-09-2023
Energietransitie

Uitgelicht: Top 12 energietransitieprojecten

Een CO2-neutrale haven in 2050: dat is ons doel. Welke projecten lopen er? En welke projecten gaan het verschil maken? Bekijk de top 12 energietransitieprojecten van 2023, in willekeurige volgorde.

 

1. WarmtelinQ

 

WarmtelinQ is de ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag wordt getransporteerd om huizen en bedrijven te verwarmen. De leiding wordt nu aangelegd.

Lees meer

 

 

2. Porthos

Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Dankzij Porthos wordt straks 2,5 miljoen ton CO2 per jaar afgevangen en permanent opgeslagen. CO2-opslag is daarmee een wezenlijke maatregel voor de industrie om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het streven is om begin 2024 te starten met de bouw. Porthos is naar verwachting operationeel vanaf 2026.

Lees meer

 

 

3. Waterstofleiding Rotterdam

De investeringsbeslissing voor de aanleg van de waterstofleiding is genomen. Na de zomer gaat de schop de grond in. De Rotterdamse leiding is het startpunt van het waterstofnetwerk dat vanaf 2030 de grote industriële regio’s in Nederland en omliggende landen als Duitsland en België met elkaar verbindt.

Lees meer

 

 

4. Aanlanding Hollandse Kust Zuid

Het eerste deel van windpark Hollandse Kust Zuid is in 2022 aangesloten op het Rotterdamse hoogspanningsnet. In 2023 volgt het laatste deel. Het windparkgebied zal een hoeveelheid groene stroom opwekken die gelijk staat aan het energiegebruik van anderhalf miljoen huishoudens per jaar.

Lees meer

 

 

5. Uitbreiding Sif

 

Sif breidt de productiecapaciteit voor de fundering van windturbines uit. Op Maasvlakte 2 bouwt Sif een nieuwe fabriek voor funderingen voor nóg grotere windturbines op zee. Met deze monopalen – stalen funderingspalen voor windturbines op zee – levert Sif een belangrijke bijdrage aan een duurzamer Nederland.

Lees meer

 

 

6. Holland Hydrogen 1

Op het conversiepark op de Maasvlakte is de bouw van Europa’s grootste groene waterstoffabriek in volle gang. De 200 MW elektrolyser wordt gebouwd op Maasvlakte 2 in de Rotterdamse haven en produceert vanaf 2025 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag.

Lees meer

 

 

7. Verzwaring elektriciteitsnet

Tennet en Stedin voeren een reeks projecten uit om het elektriciteitsnet te verzwaren en daarmee te zorgen dat de industrie voldoende (groene) stroom heeft om te verduurzamen.

 

 

8. Import waterstof

Met enkele tientallen landen en regio’s lopen projecten om import van waterstof op gang te brengen. De energie-intensieve industrie (denk daarbij ook aan een deel van de chemie en raffinage) heeft een goede hernieuwbare vervanger voor aardgas nodig en dat is waterstof. Daarom wordt een grote vraag naar waterstof verwacht van klanten in Noordwest Europa.

Lees meer

 

 

9. Bioraffinaderij Shell

In Pernis bouwt Shell aan een grote biobrandstoffenfabriek, vooral gericht op de productie van duurzame brandstof voor de luchtvaart.

Lees meer

 

 

10. Bioraffinaderij Neste

Op de Maasvlakte bouwt Neste een nieuwe biobrandstoffenfabriek, vooral voor de productie van duurzame brandstof voor de luchtvaart.

Lees meer

 

 

11. ZES gaat verder met verduurzaming binnenvaart

ZES heeft bij Ebusco 9 batterijcontainers besteld om meer binnenvaartschepen elektrisch te kunnen laten varen. De eerste batterijcontainers worden eind 2023 geleverd.

Lees meer

 

 

12. Walstroom

Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan walstroom voor de scheepvaart. Bij de cruise terminal is de aanleg van start gegaan. Het gebruik van walstroom vermindert zowel de uitstoot van CO2, stik- als fijnstof. Bovendien neemt het geluid van de cruiseschepen als ze aan de kade liggen aanzienlijk af.

Lees meer

 

Bron: Port of Rotterdam