Human Capital 11-05-2023

Subsidie voor RIF-project Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart

Eind april is de subsidie voor het RIF-project Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart (TBB) toegezegd.

Nova College is initiatiefnemer en penvoerder van het project voor het opzetten van het onderwijsprogramma voor de 3 binnenvaartopleidingen Matroos, Schipper en Kapitein als onderdeel van de implementatie van de nieuwe Europese richtlijn.

 

Het programma werken we samen met alle binnenvaartscholen in Nederland en ongeveer 20 bedrijven en brancheorganisaties uit.

 

De doorlooptijd van het project is 4 jaar en we starten begin schooljaar 2023-2024.

 

Meer informatie is te verkrijgen bij Patrick Randel, programmamanager; prandel@novacollege.nl