Human Capital 21-02-2023

Onderhandelingsresultaat bereikt over HISWA-CAO

HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie – bereikte samen met SZS – branchevereniging voor Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers – en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat over een nieuwe HISWA-cao en een nieuwe SZS-cao. De cao’s zijn grotendeels identiek en hebben beide een looptijd van twee jaar.

 

HISWA-RECRON is tevreden over het bereikte resultaat. Een looptijd van twee jaar geeft duidelijkheid voor werkgevers en werknemers in de watersport en jachtbouw. De loonafspraken zijn realistisch, zeker omdat HISWA-RECRON eind 2022 al had ingestemd met het in 2023 bevriezen van de pensioenfranchise 2022. Dit leidde tot een premiestijging. De loonschalen en de feitelijke salarissen worden als per 1 januari 2023 met 5 procent verhoogd en per 1 januari 2024 met 3,5 procent. De vergoeding voor reiskosten wordt verhoogd naar 0,21 euro per kilometer en de vergoeding voor thuiswerken wordt verhoogd naar 2,15 euro per dag. Een BHV’er krijgt voortaan een toeslag van 10 euro bruto per maand.

 

De cao-partijen spraken tot slot af om een stappenplan voor duurzame inzetbaarheid te maken. Het stappenplan moet gelden voor iedereen van 50 jaar en ouder. In een jaarlijks gesprek met de werknemer gaat de werkgever bekijken wat een passende afspraak kan zijn om hem of haar gezond, gemotiveerd en bekwaam aan het werk te houden tot aan het pensioen.

 

Het resultaatkwam tot stand na meerdere gespreksrondes. Helaas trok FNV zich terug van de cao-tafel. FNV had een hogere looneis en hield vast aan een looptijd van één jaar.

 

Bron: HISWA-RECRON