Innovation 28-03-2022
Digitalisation, Energy Transition

MIIP010 Digitalisering Bedrijfsproces Voyage

Het overeengekomen Klimaatakkoord (2015-2030/ Green Deal) van Parijs heeft voor zowel de internationale als nationale maritieme sector grote gevolgen. Er zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd door het Internationale Maritieme Organisatie(IMO) om de gewenste resultaten te hebben behaald in 2030. Er is gebleken dat de Nederlandse maritieme sector een extra impuls kan gebruiken om deze doelstellingen te behalen.

Nederland is van oudsher koploper geweest in verschillende innovatieve oplossingen binnen de maritieme sector. Echter, blijkt nu dat Nederland dreigt achter te raken en te worden ingehaald door andere vooruitstrevende landen. Als Nederland (lees: de maritieme sector en de maakindustrie) niet meegaat in de innovatie rondom de thema’s: digitalisering (van operationele bedrijfsprocessen) en verduurzaming (terugbrengen van emissie) zal de concurrentiepositie van de individuele maritieme organisaties én de gehele Nederlandse maritieme afnemen en verzwakken. Binnen de maritieme sector in Nederland is geen urgentie om bedrijfsprocessen te digitalisering en verduurzamingsoplossingen te implementeren in de bedrijfsvoeringen van de belanghebbende maritieme organisaties.

 

Om een toekomstbestendige maritieme sector in Nederland te bouwen, zijn deze implementaties van eminent belang. Aplica Maritiem wil binnen het project samen met een onderwijsinstelling een applicatie ontwikkelen die een efficiëntere wijze van (digitale) samenwerking tussen het kantoor, de vloot en de bevrachter realiseert. Het project sluit aan bij de thema’s: “slim en veilig varen” en “effectieve infrastructuur”. De applicatie optimaliseert de informatievoorziening en –uitwisseling voor de verschillende uitvoerende taken op zee (van kapitein, stuurman en matroos) tussen het kantoor, het schip en de bevrachter.

 

Doelstellingen van het project

Aplica Maritiem heeft als hoofddoelstelling de ontwikkeling van een digitale werkomgeving die de communicatie, uitwisseling en operationele taken tussen maritieme partijen sneller en efficiënter laat verlopen. Het creëert managementgegevens uit data, waardoor deze taken beter aangestuurd kunnen worden. Binnen dit project zijn er twee subdoelen:

 

  1. Ontwikkeling van concrete digitale oplossingen voor de maritieme sector met als doel de Nederlandse maritieme positie te verstevigen (richting de toekomst).
  2. Het stimuleren van de samenwerking tussen verschillende Nederlandse maritieme bedrijven in combinatie met onderwijs- en kennisinstellingen.