Innovation 04-05-2022
Energy Transition MIIP005

MIIP: Emissie reductie ondanks hogere veiligheidscriteria op DP2 duik ondersteuningsschepen

Batterijen als alternatief reserve vermogen

Veiligheid en emissie reductie zijn vaak met elkaar in strijd, met name in de maritieme industrie waar het eigen vermogen zelf opgewekt moet worden. Daar bovenop wordt in DP regelgeving voldoende beschikbaar vermogen als veiligheidscriteria gesteld, welke vervolgens nog zwaarder wordt meegenomen wanneer het werk duikactiviteiten betreft.

 

Ten behoeve van het MIIP project is een analyse gemaakt van het beschikbare draaiend reserve vermogen van een duik ondersteuningsschip. Middels operationele data, ontsloten door een data collectie systeem en Maress dashboard van Yxney, is de gebruikte configuratie, en dus het beschikbare vermogen, geanalyseerd ten opzichte van het daadwerkelijk verbruikte vermogen tijdens DP2 duik activiteiten op de Noordzee.

 

 

Het door de verbruikte brandstof opgewekte vermogen en het gerapporteerde vermogen geven beiden een beeld waarbij gemiddeld minder dan 25% van het draaiend vermogen gebruikt wordt. Dat houdt dus in dat men ten behoeve van de veiligheid 75% draaiend reserve vermogen heeft. Om de motoren efficiënter en dus schoner te laten draaien, is het de intentie binnen dit project te onderzoeken hoeveel van dit reserve vermogen veiligheidshalve overgenomen kan worden door batterijen. Verdere analyse bij verschillende motor configuraties moet inzicht geven welke veiligheidscriteria bepalend zijn voor acceptabele reserve vermogens. De hoeveelheid beschikbaar reserve vermogen en de tijdsduur om voldoende vermogen te herstellen in geval van een storing, leveren de indicatie van de te installeren batterij.

 

Met behulp van de bovengenoemde data zal acceptatie door de industrie (IMCA) dat de veiligheid van duikers noch de offshore installatie waarbij gemanoeuvreerd en gedoken wordt, hierdoor niet afneemt, gerealiseerd moeten worden.

 

MEER INFORMATIE OVER DIT MIIP