Innovation 28-04-2022
Digitalisation

MIIP: Digitalisering bedrijfsproces Voyage

Op 1 maart 2022 is er gestart met het project: “digitalisering bedrijfsproces Voyage”. Het hoofddoel van dit project is “het ontwikkelen van een digitale werkomgeving die de communicatie, uitwisseling en operationele taken tussen maritieme organisaties sneller en efficiënter laat verlopen. Het creëert managementgegevens uit data, waardoor deze taken beter aangestuurd kunnen worden.

In de eerste fase van het project is er onderzoek gedaan naar de relevante maritieme bedrijfsprocessen die betrekking hebben op de reis. Voorafgaande aan een reis zijn er verschillende informatiestromen tussen de bevrachter en rederij/kantoor en het schip. Dit zijn onder andere reisinstructies, agentgegevens en havengegevens. Gedurende een reis zijn de verschillende informatiestromen geanalyseerd. Dit zijn onder andere (dagelijkse) positierapporten, wijziging van reisinstructies en vastleggen van gebeurtenissen aan boord (reparaties en onderhoud).

 

Denk aan reisinstructies van bevrachter, rederij specifieke instructies. De uitwisseling van deze informatie verloopt nog steeds inefficiënt tussen deze verschillende entiteiten (bevrachter, rederij/kantoor en schip).

 

Al deze informatiestromen zullen met de software “Aplica Voyages” in kaart worden gebracht, geanalyseerd en gevisualiseerd.

 

Momenteel wordt er gewerkt aan het functioneel ontwerp op basis van de hierboven beschreven analyse. Hierna vervolgt de vaststelling van de vereiste functies op basis waarvan om het technisch ontwerp wordt vastgesteld.

 

De afronding van fase 1 bestaat uit het beschrijven van het userinterface (de grafische presentatie voor de verschillende schermen met de bijbehorende keuze-opties).

 

Meer informatie over dit MIIP