Innovation 09-01-2023
Energietransitie Foto ter illustratie

Lng favoriete alternatieve brandstof voor nieuwe schepen

Lng is met grote afstand de favoriete alternatieve brandstof voor nieuwe zeeschepen. Dat valt af te leiden uit een analyse van de bestelde schepen in 2022 door DNV. Op twee staat methanol.

 

Volgens de Noorse inspectie-organisatie zijn er vorig jaar 222 schepen besteld die op lng kunnen varen. Dat is ruim 80% van de 275 schepen die op andere brandstoffen dan traditionele stookolie en diesel kunnen varen. Andere alternatieven zijn lpg, methanol en waterstof. Kanttekening is dat het in vrijwel alle gevallen om dual fuel motoren gaat, die ook op stookolie of diesel kunnen draaien.

 

DNV zegt dat het aantal bestelde schepen met lng-aandrijving vorig jaar ‘tegen alle verwachtingen in’ vrijwel gelijk is gebleven aan dat van het recordjaar 2021. Volgens de organisatie kwamen er vorig jaar 104 in de vaart waarmee het totale aantal op 355 exemplaren kwam. Het totale orderboek aan lng-aangedreven schepen staat nu op 521 stuks.

 

Methanol

Methanol, een vorm van alcohol die uit biomassa gewonnen kan worden, is de op één na populairste keuze, met 35 bestelde schepen of 13% van het totale aantal. Dertig daarvan zijn grote containerschepen, waaronder bestellingen van Maersk en Evergreen.

 

Min of meer tot verrassing van DNV komt waterstof met dertien schepen (6,5%) op de derde plaats. Daarbij gaat het vooral om cruiseschepen. Cruiserederijen spelen daarbij in op de groeiende vraag uit de toeristische sector naar emissieloos reizen. Het met waterstof opgewekte vermogen kan behalve voor voortstuwing ook ingezet worden voor de hotelaccommodatie aan boord.

 

Het totale aantal schepen dat op alternatieve brandstof kan varen, is sinds 2022 bijna verdubbeld. Voor 2024 wordt een nieuwe verdubbeling verwacht tot ruim 700 schepen.

 

Bron: Nieuwsblad Transport