Human Capital 31-05-2022
KVNR

Jan Valkier nieuwe voorzitter KVNR

Jan Valkier, CEO van rederij Anthony Veder, is vandaag benoemd tot nieuwe voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Tijdens de algemene ledenvergadering van de redersvereniging in het Rotterdamse Wereldmuseum nam hij de voorzittershamer over van Karin Orsel.

 

Het voorzitterschap werd sinds het 25-jarig jubileum van de KVNR ingevuld door Karin Orsel (de eerste jaren samen met Sibrand Hassing, HAL), onder wier leiding de KVNR werd vernieuwd met een strategisch bestuur op afstand. Jan Valkier, al jaren bestuurslid van de redersvereniging, bouwt voort op deze vernieuwing. Sinds 2018 ligt de dagelijkse leiding dan ook in handen van directeur Annet Koster en is zij ook het gezicht naar buiten.

 

De directeur kijkt uit naar een goede verdere samenwerking en stelt dat “Jan als CEO van Anthony Veder in het midden van een groot internationaal netwerk staat en als reder weet hij als geen ander wat er op je af komt en hoe je kansen moet benutten. Al jaren zet hij zich als KVNR-bestuurslid in voor de belangen van de Nederlandse zeevaart. Met zijn acceptatie van het voorzitterschap toont hij aan nóg meer te willen doen voor die collectieve belangen. Dat laatste geldt ook voor bestuurslid Theo Klimp (Koninklijke Wagenborg), die vanaf vandaag de rol van vicevoorzitter vervult in het bestuur.”

 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is dé vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. De KVNR richt haar activiteiten op politiek, overheid, maritiem cluster en samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen met bekwame bemanning.