Innovation 19-12-2023

Een varend Nederland maakt een welvarend Nederland

De Nederlandse identiteit is gevormd door het water. Het is één van de belangrijkste bronnen van onze welvaart. Over de internationale zeeën en binnenwateren van de Nederlandse delta bedrijft Nederland al eeuwenlang handel en diplomatie.

90 procent van alle goederen bereikt ons land via de zee en twee derde van onze doorvoer en export gebeurt ook via het water. Onze kust is daarom niet het einde van ons land, maar het begin van de wereld. De internationale scheepvaart over zee en op de binnenwateren heeft Nederland rijk gemaakt, maar het belang van de maritieme sector voor Nederland gaat nog veel verder.

 

De maritieme sector heeft niet alleen een centrale rol in de nationale en internationale transportketen. Zij is ook de sleutel om aan onze vraag naar (hernieuwbare) energie te voldoen, onze veiligheid te garanderen in een omgeving van toenemende geopolitieke spanningen en om ons te wapenen tegen een stijgende zeespiegel. In onderstaande glossy nemen we u mee in de vraag waarom de maritieme sector zo belangrijk is voor Nederland en onze welvaart. Er komen een aantal onderwerpen aan bod die van belang zijn voor de Nederlandse maritieme sector;

 

  • Energietransitie en verduurzaming
  • Klimaatadaptatie
  • Vitale functies op zee
  • Militaire veiligheid
  • Verdienvermogen

 

Ook u kunt een rol spelen in het toekomstbestendig maken van onze mooie maritieme sector. Ontdek bijvoorbeeld welke maritieme carrière mogelijkheden er zijn, duik in de rijke geschiedenis en innovaties van de maritieme sector, bezoek en ervaar de maritieme sector door het bezoeken van scheepsmusea, havens en de kustlijn en abonneer je op het LinkedIn kanaal van Nederland Maritiem Land en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.