Innovation 02-08-2022
Digitalisering, Energietransitie Foto: Port of Rotterdam

De havens van Rotterdam en Singapore lanceren de langste Groene Corridor ter wereld voor efficiënte en duurzame scheepvaart

Havenbedrijf Rotterdam en de Maritime and Port Authority of Singapore hebben een memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekend voor de langste Groene en Digitale Corridor ter wereld. Doel is in 2027 de eerste duurzame scheepvaart op deze route te realiseren.

 

Singapore en Rotterdam behoren tot de grootste bunkerhavens ter wereld en zijn daarmee belangrijke schakels op de veel gebruikte Aziatisch-Europese scheepvaartroutes. De zeevaart gebruikt grotendeels nog gasolie maar er zijn steeds meer duurzame alternatieven beschikbaar, zoals biobrandstoffen. Ook wordt er gewerkt aan alternatieven zoals synthetische brandstoffen, waterstof, en brandstoffen op basis van waterstof zoals ammoniak en methanol.

 

Elk alternatief heeft zijn eigen uitdagingen met betrekking tot kosten, beschikbaarheid, veiligheid en beperkingen in bereik vanwege een lagere energiedichtheid in vergelijking met fossiele brandstoffen. Daarom hebben de twee havens nu afgesproken een brede coalitie van verladers, brandstofleveranciers en andere bedrijven op te zetten om samen te werken aan mogelijke oplossingen.

 

De havenautoriteiten zullen samenwerken met het Global Centre for Maritime Decarbonisation en het Maersk McKinney Møller Centre for Zero-Carbon Shipping. Daarnaast worden partners uit de hele keten betrokken, beginnend met bp, CMA CGM, de Digital Container Shipping Association, Maersk, MSC, Ocean Network Express, PSA en Shell. Hiermee kan financiering worden aangetrokken en kunnen gezamenlijke pilots worden gestart voor bunkering en gebruik van koolstofarme en koolstofvrije brandstoffen op de route.

 

Daarnaast zullen de twee havens ook de efficiëntie, veiligheid en transparantie van goederentransport optimaliseren door een digitale corridor te creëren waarbinnen veilig gegevens, standaarden en elektronische documentatie kunnen worden gedeeld. Dit vergemakkelijkt de scheepvaart en vrachttransport tussen de havens en helpt de aankomst van schepen optimaliseren met just-in-time shipping.

 

De MoU werd ondertekend door de twee CEO’s tijdens de World Cities Summit in Singapore in bijzijn van de Singaporese Minister van Transport, S. Iswaran, en Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

 

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: “Met haar grote omvang is de scheepvaart is één van de belangrijkste industrieën om te verduurzamen. Door partijen in de hele keten samen te brengen langs één van de grootste handelsroutes ter wereld, stellen we vervoerders in staat om over te stappen op CO2-neutrale brandstoffen en versnellen we de overgang naar duurzame zeevaart.”

 

Quah Ley Hoon, CEO van de haven van Singapore: “Deze MoU versterkt het partnerschap tussen Singapore en Rotterdam en bevestigt opnieuw de toewijding van Singapore aan het faciliteren van de transitie naar meerdere brandstoffen als onderdeel van de Maritime Singapore Decarbonisation Blueprint 2050. Ook versnelt het onze inspanningen om met digitalisering de maritieme efficiëntie te optimaliseren. De pilot vormt een aanvulling op de inspanningen van de scheepvaartindustrie, waaronder partners zoals Google Cloud, om de decarbonisatie en digitalisering van de internationale scheepvaart te ondersteunen.”

 

Singaporese Minister van Transport en Handelsrelaties S. Iswaran: “Het verduurzamen van de scheepvaart is een dringende prioriteit voor het klimaat die om collectieve inspanningen van de hele maritieme sector vraagt. Als wereldwijd maritiem knooppunt draagt Singapore actief bij aan de inspanningen van de IMO om de internationale scheepvaart te verduurzamen en wereldwijde toeleveringsketens veerkrachtiger te maken. Deze MoU met het Havenbedrijf Rotterdam laat zien hoe gelijkgestemde partners kunnen samenwerken om de inspanningen van de IMO aan te vullen. Het zal dienen als een waardevol platform om ideeën te testen die kunnen worden opgeschaald voor duurzamere internationale scheepvaart.”

 

Bo Cerup-Simonsen, CEO van het Maersk McKinney Moller Centre for Zero-Carbon Shipping: “De Singapore-Rotterdam Green Corridor is volledig in lijn met onze strategie om de decarbonisatie van de maritieme industrie te versnellen door koplopers te ondersteunen. We hebben gedurfde projecten zoals deze nodig om te kunnen leren en groene samenwerkingen langs de hele waardeketen verder te ontwikkelen. Door wereldwijd toonaangevende partners rond een van de belangrijkste handelsroutes met elkaar te verbinden kunnen we concrete, schaalbare oplossingen voor decarbonisatie demonstreren die de industrie en beleidsmakers over de hele wereld kunnen informeren en inspireren.”

 

Professor Lynn Loo, CEO van GCMD: “De internationale scheepvaart zal tegen 2030 ten minste 5% emissievrije brandstoffen in zijn brandstofmix moeten inzetten om te voldoen aan de doelstellingen van Parijs. Groene corridors bieden een kader om normen en regelgeving te harmoniseren, de beschikbaarheid van groene brandstoffen te vergroten en hun toeleveringsketens te versterken. Ook helpen ze met het aantrekken van groene financiering voor de aanleg van bunkerinfrastructuur in de betrokken havens. GCMD is daarom verheugd een actiepartner te zijn bij de ontwikkeling van ’s werelds eerste groene en digitale corridor.”

 

Bron: Port of Rotterdam