Trade 22-09-2022

Concurrentiepositie Nederlandse zeevaart verslechtert

De Nederlandse zeescheepvaart verliest terrein, mede doordat veel andere landen royalere fiscale regelingen hanteren. Daardoor komt het gelijke speelveld voor de Nederlandse rederijen onder druk te staan. Dat concludeert accountantskantoor Deloitte, dat in opdracht van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de drie Nederlandse fiscale regelingen voor de zeevaart heeft geëvalueerd.

 

Reders pleiten al langer voor een minder strikte toepassing van de tonnageregeling. Minister Harbers schrijft echter in een Kamerbrief dat daar geen budget voor is en het kabinet geen plannen heeft de regelingen aan te passen. Wel zegt de minister met de sector in gesprek te willen gaan ‘om te kijken wat er op de langere termijn mogelijk is om de aantrekkelijkheid van Nederland en de Nederlandse vlag voor de zeevaartsector te behouden’.

 

Fiscale regelingen

Deloitte bekeek de afgelopen tijd hoe de drie fiscale regelingen binnen het zeevaartbeleid functioneren. Daarbij gaat het om de tonnageregeling, de afdrachtvermindering zeevaart en de willekeurige afschrijving op zeeschepen. De eerste twee regelingen bestaan sinds 1996, de laatste al van daarvoor. De belastingmaatregelen werden destijds opgetuigd om te voorkomen dat schepen uitvlagden, rederijactiviteiten zich naar het buitenland verplaatsten en werkgelegenheid voor Nederlandse zeevarenden zou verdwijnen. Aanvankelijk bleek dat goed te werken, maar de onderzoekers van Deloitte constateren dat de Nederlandse zeevaartsector inmiddels achter begint te lopen ten opzichte van het buitenland. Nederland kan zich steeds minder onderscheiden op het wereldtoneel op kwaliteit, doordat andere landen een inhaalslag hebben gemaakt en de diploma-eisen voor zeevarenden internationaal zijn geharmoniseerd. Voor Nederlandse partijen worden lage kosten daardoor steeds belangrijker, terwijl de kosten van een Nederlandse zeevarende hoger zijn dan van een zeevarende buiten de EU.

 

Steun behouden

Verandering is dan ook nodig ‘om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken zodat Nederland niet blijft achterlopen in ontwikkeling op Europa en de wereld’, constateert Deloitte. De drie fiscale regelingen die daaraan moeten bijdragen hebben volgens de onderzoekers wisselend succes. De willekeurige afschrijving op zeeschepen wordt nauwelijks gebruikt, de andere twee belastingvoordelen lijken wel meerwaarde te hebben. Deloitte beveelt de minister dan ook aan om het niveau van steun dat uitgaat van de tonnageregeling en afdrachtvermindering minimaal te behouden, om te voorkomen dat de kosten voor Nederlandse rederijen en het in dienst hebben van Nederlandse zeevarenden nog hoger worden.

 

Geen budget

Voor de reders zijn deze regelingen belangrijke overwegingen om in Nederland gevestigd te zijn en voor de Nederlandse vlag te kiezen. Zij pleiten al geruime tijd voor verbreding van de tonnageregeling naar andere niet-ladingvervoerende schepen, zoals offshore werkschepen voor de aanleg van windparken. Momenteel is er echter geen budget voor uitbreiding, schrijven ambtenaren van het ministerie in een bijlage bij de Kamerbrief.

 

Minister Harbers is dat ook niet van plan, laat hij de Tweede Kamer weten. Wel wil hij bezien welk effect uitbreiding van de tonnageregeling en afdrachtvermindering naar onder meer de waterbouw heeft. Daarmee blijft de lobby van de Nederlandse reders voorlopig zonder veel resultaat.

 

Bron: Schuttevaer