Innovation 14-11-2023
Blue economy

Benoeming directeur-generaal Rijkswaterstaat bij Infrastructuur en Waterstaat

M.H. (Martin) Wijnen wordt directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

 

Luitenant-generaal Martin Wijnen is sinds augustus 2019 Commandant Landstrijdkrachten bij het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Eerder vervulde hij diverse leidinggevende posities en staffuncties op topmanagementniveau van grote militaire eenheden en op het ministerie van Defensie. Ook was hij programmamanager Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als officier van de Genie bekleedde Martin Wijnen diverse operationele en leidinggevende functies binnen het vakgebied van mobiliteit, constructie en weg- en waterbouw.

 

Martin Wijnen volgde de Officiersopleiding Grond-, weg- en waterbouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

 

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

 

Bron: Rijksoverheid