Q1 & Q2 financieel uitdagend door corona? Vraag Tegemoetkoming Vaste Lasten aan

02.08.2021

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

In de loop van de eerste week van augustus start RVO met het klaarzetten van de vaststellingsverzoeken TVL Q1 2021 voor ondernemers. Heeft jouw bedrijf deze Tegemoetkoming Vaste Lasten voor Q1 aangevraagd? Reageer dan snel, vul het vaststellingsverzoek in ieder geval uiterlijk voor 1 oktober in. Het is niet meer mogelijk om nog een TVL voor Q1 aan te vragen, indien je dat niet al had gedaan. Voor Q2 kun je als ondernemer nog wel een aanvraag indienen. Kijk hier voor meer informatie.

Wat houdt de vaststelling TVL in?

Bij de vaststelling bepaalt RVO het definitieve subsidiebedrag waar een ondernemer recht op heeft. RVO gebruikt hiervoor de werkelijke omzetcijfers van het eerste kwartaal van 2021.

  • Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan krijg je als ondernemer na het eerdere voorschot van 80 procent, nu ook de resterende 20%.
  • Was het omzetverlies meer dan opgegeven? Dan krijg je als ondernemer nog meer dan 20% nabetaald.
  • Bij een lager omzetverlies krijg je als ondernemer minder dan 20% nabetaald of moet (een deel van) het voorschot worden terugbetaald. Dat hangt af van de hoogte van het omzetverlies.

Wat is de deadline?

Geef voor 1 oktober 2021 de werkelijke omzet door van het eerste kwartaal 2021.

Welke gegevens heeft RVO nodig?

Wat RVO in ieder geval wil weten van ondernemers is hun werkelijke omzet zónder BTW. RVO gebruikt gegevens die zij van de Belastingdienst krijgen. Vaak is het formulier al grotendeels voor je ingevuld. In dat geval hoeft alleen nog akkoord te worden gegeven op het vaststellingsverzoek.

Zelf omzet doorgeven

Soms moeten de werkelijke omzetgegevens nog worden ingevuld, of vraagt RVO om aanvullende informatie. Bijvoorbeeld omdat zij geen gegevens van de Belastingdienst hebben gekregen, of omdat de ondernemer vindt dat ze niet kloppen.

Tip voor een soepele afhandeling

Geef inkomsten door zonder BTW. Voeg bijlagen toe als bewijs. Als RVO om ontbrekend bewijs moet vragen, duurt het langer voordat de definitieve subsidie kan worden berekend. De volgende stukken zijn bewijs van de omzet:

– BTW aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of

–  een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of

–  een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Meer weten? Kijk dan op Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Aanvragen boven de €125.000 (mkb en grote ondernemingen)

Bij een TVL-subsidie van €125.000 of meer is extra controle nodig. Met een accountantsproduct bevestigt de accountant of accountants-administratieconsulent dat de opgegeven omzet klopt en dat de TVL-aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoet. RVO controleert zo of de gehele onderneming niet boven het maximale steunbedrag uitkomt. Dit geldt vanaf deze TVL-periode, Q1, ook voor mkb-ondernemingen.

Half augustus is het accountantsproduct voor de vaststelling beschikbaar. Ook zonder het accountantsproduct kunnen ondernemers al een vaststellingsverzoek indienen. Zij kunnen het accountantsproduct dan later toevoegen.

RVO stuurt je als ondernemer een bericht wanneer het accountantsproduct kan worden ingediend.

Belangrijk: RVO kan de aanvraag pas in behandeling nemen op het moment dat deze compleet is, dus inclusief het accountantsproduct.

Maximale bedrag COVID-19 steun

Een onderneming mag in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector (maximaal € 270.000) en de primaire productie van landbouwproducten (maximaal € 225.000). Als het bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, geldt dit maximumbedrag voor de héle groep samen. Als ondernemers tijdens de vaststelling de staatssteungrens bereiken, stelt RVO de subsidie naar beneden bij tot het maximaal toegestane bedrag.

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.