Programma TKI event “Denk mee met het Masterplan Emissieloze Maritieme Sector” bekend!

Online

20.10.2020

Alle sectoren

De maritieme sector wil de schadelijke emissies van de scheepvaart terugbrengen. Dat heeft geleid tot goede initiatieven en innovaties, maar er is meer nodig, vooral meer snelheid. Door de inzet van bedrijven, kennisinstellingen en overheden om verduurzaming te bundelen kunnen we de transitie naar een schone scheepvaart versnellen.

 

Daarom werkt het maritieme cluster, alle maritieme branches en kennisinstellingen, samen met overheden, aan een ambitieus transitieplan. Het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector. Doel daarvan is om in 2030 30 emissieloze schepen voor overheidstaken en voor commerciële doeleinden in de vaart te hebben en daarnaast 5 retrofits uit te voeren. Dat moet een katalysator zijn voor een veel bredere marktintroductie van duurzame technologie in de scheepvaart.

Dat plan willen we op 3 november in een online innovatie event van het TKI Maritiem bespreken. We geven korte introducties over de kansen die de vlootvernieuwing biedt en de initiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

In twee breakout sessies bespreken we de lopende en voorgenomen initiatieven om nieuwe technologie toe te passen. In de sessie over Zero Emissie komen uiteenlopende technologieën aan de orde om het doel van zero emissie te bereiken. In de sessie over Brandstoffen gaan we in op de mogelijkheden en beperkingen van alternatieve energiedragers die bijdragen aan emissiereductie.

Het event is bedoeld voor iedereen die daarin actief is binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We willen in een interactief programma nagaan hoe we samenwerking op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie kunnen versterken. Denk mee met het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector!

Inschrijving is gesloten!

Programma

1300

 

Opening

Bas Buchner

 

 

Keynote Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

Rob Verkerk (NML)

 

 

Vlootvernieuwing Rijksrederij

Loek Verheijen (Rijksrederij)

 

 

Vlootvernieuwing Hulpvaartuigen Defensie 

Rinze Geertsma (Defensie)

 

 

Vlootvernieuwing Commerciële schepen

Annet Koster (KVNR)

 

 

Onderzoeks-en ontwikkelingsprogramma’s

Klaas Visser (MKC)

 

 

EC Partnership Zero Emission Waterborne Transport

Jaap Gebraad (Waterborne TP)

 

 

Validatieregeling

Arnold de Bruijn (NMT)

1430

1520

Breakout I Zero emissie + pitches

MARIN

1430

1520

Breakout II Brandstoffen + pitches

TNO

1520

1530

Afsluiting

Bas Buchner

 

Inschrijving is gesloten!