Nieuwe ronde MIIP subsidieregeling, dien uw projectvoorstel in!

Rotterdam

21.10.2021

Alle sectoren

In 2022 organiseert de Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) wederom de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP).

 

De MIIP’s worden gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Door middel van de subsidieregeling wil EZK het maritieme bedrijfsleven ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan subsidie krijgen met een maximum van € 30.000,-. Het beschikbare bedrag is € 250.000,- en wordt onder de gekozen projecten verdeeld. 

De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële impuls te geven. Bijvoorbeeld om een eerste (haalbaarheid) onderzoek te doen of de eerste stappen richting productontwikkeling mogelijk te maken. Projecten moeten aansluiten bij één van de vier thema’s uit het Maritiem Innovatiecontract. De projecten worden beoordeeld naar de beoogde bijdrage aan realisatie van die doelstellingen. Er moet ook rekening gehouden worden met het toekomstperspectief, mogelijk vervolgtraject gecombineerd met de kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband. De MIIP regeling is toegankelijk voor alle betrokken partijen in de maritieme cluster. Ongeacht of ze zijn aangesloten bij de NML Innovatie Council.

Op onderstaande pagina vindt u meer informatie over de MIIP’s en over de voorwaarde om deel te nemen.

Meer informatie over MIIP projecten

Bent u een MKB-bedrijf? Uw branchevereniging kan u adviseren over het indienen van uw projectvoorstel.

Wilt u uw projectvoorstel indienen? Of kent u een collega die een projectvoorstel wilt indienen? Het voorstel kan tot 30 december a.s. worden ingediend. U kunt bij Nathalie Nipius het format projectvoorstel en het format begroting opvragen per mail; nathalie@maritiemland.nl .Ook voor vragen kunt u met haar contact opnemen of met het NML bureau op; 010-7470076.