MKC coördineert en ondersteunt partijen namens TKI Maritiem bij voorbereiding tot indiening Blauwe Route Call, resp., NWA Call 2019

14.08.2019

Maritieme kennisinstituten

Momenteel zijn er twee, voor de Maritiem Sector belangrijke, calls opengesteld door NWO, te weten:

De ‘Blauwe Route’ call voor de Topsector Water & Maritiem (budget van 8 miljoen Euro, voorstellen tot 800.000 Euro subsidie).
De uiterste datum voor indiening is 16 mei 2019. De deadline voor het indienen van de beknopte aanvragen voor de NWA-call is op 6 juni 2019. Zie ook https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/topsector-water–maritiem-blauwe-route/topsector-water–maritiem-blauwe-route.html

Naast de NWO Blauwe Route call staat ook de NWA call 2019 ‘Onderzoek op routes door consortia’ open voor projectvoorstellen (budget 80 miljoen Euro, voorstellen tot 10 miljoen Euro).
De deadline voor het aankondigen van initiatieven is 9 mei 2019. Zie ook https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/nwo-publiceert-tweede-call-nwa-onderzoeksprogramma-onderzoek-op-routes-door-consortia.html  

Vanuit de TKI Maritiem is aan MKC gevraagd de coördinatierol op zich te nemen bij de indiening van deze voorstellen/initiatieven.
Dit betekent concreet dat MKC als onafhankelijke partij zal trachten projectvoorstellen/initiatieven, waar nodig, op elkaar af te stemmen door potentiele indieners met elkaar in contact te brengen en daarmee ook de slaagkans van projecten te verhogen.

Wanneer u bezig bent om een voorstel voor te bereiden en in te dienen voor een van de bovenstaande calls en dat samen met anderen wilt doen om de slaagkans te vergroten, verzoeken wij u om contact op te nemen met ondergetekende.

Wij zullen u dan, waar mogelijk, in contact brengen met potentiele (onderzoeks)partners voor deze calls.

 Desgewenst kunnen wij u ook adviseren op andere belangrijke aspecten in uw voorstel, zoals maatschappelijke relevantie, passendheid binnen de thema’s e.d.

Als u vermoedt dat wij iets voor u kunnen betekenen, neem dan bij voorkeur contact op met onderstaand MKC Staflid:

MKC Logo

Pieter ’t Hart

M  +31 (0) 6 48 50 13 14
E   p.thart@mkc-net.nl

Gerelateerd nieuws

Grondstoffen en energie zijn bepalend voor vestigingsklimaat

28.06.2022

Havenbedrijf Rotterdam en Eneco maken groene walstroom voorziening voor Boskalis-schepen in Waalhaven

27.06.2022
Bekijk al het nieuws

Gerelateerde evenementen

Offshore South East Asia (OSEA)

15.11.2022
Bekijk alle evenementen