Maritime Holland Magazine

In de Industry’s view geeft één van de NML gelieerde bedrijven hun visie over belangrijke actuele maritieme onderwerpen. De Industry’s view verschijnt in het Maritime Holland Magazine, welke wordt uitgegeven door Navingo. Het magazine komt 8 keer per jaar uit en wordt (inter) nationaal gedistribueerd naar management professionals in de maritieme sector.