Bestuur Nederland Maritiem Land

Het bestuur wordt vastgesteld door de Maritieme Raad en is belast met het besturen van NML. 

Bestuur Nederland Maritiem Land

R. Verkerk (voorzitter)

NML

B. Siemons (penningmeester)

Havenbedrijf Rotterdam

A. Koster

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

Dr. Ir. B. Buchner

MARIN

J. S. Ort

Netherlands Maritime Technology

J. B. Mulder

Nederlands Loodswezen

A.P.H. Vergroesen

IRO

 

Alle aangesloten leden: