Marktstudie Brazilië: lokale partner vereist

Maritime Hotspots, Trade

De marktstudie Brazilië toont aan dat zonder lokale partner of vertegenwoordiging krijgen Nederlandse maritieme bedrijven geen voet aan de grond in Brazilië. De Brazilianen willen local content zien. Een geïntegreerde clusterstrategie, slimme gezamenlijke aanbiedingen richting Braziliaanse partners en delen van onderlinge kennis via masterclasses zijn noodzakelijke ingrediënten om de Braziliaanse markt te veroveren. Zeker voor kleinere Nederlandse bedrijven is het essentieel om de aanwezigheid in Brazilië gezamenlijk te organiseren. Dit bespaart geld en geeft grotere geloofwaardigheid bij potentiële Braziliaanse klanten.

Bovenstaande uitkomsten zijn terug te vinden in de rapportage ‘Top-10 regulatory barriers to enter the Brazilian marktet’. De studie werd in opdracht van Nederland Maritiem Land uitgevoerd in het kader van het project ‘Maritime Hotspots’. Onderzoeksbureau Panteia voerde het onderzoek uit dat mogelijk werd gemaakt door de Topsector Water.

De belangrijkste handelsbarrières die naar voren komen zijn bureaucratie bij import/export van en naar Brazilië, gebrek aan transparantie in het fiscale systeem, het verkrijgen van visa en de aanwezigheid van strikte local content eisen. Panteia reikt een aantal manieren aan voor het omgaan met de barrières. Secretaris van de Maritieme Hotspots Commissie Rio de Janeiro / Santos, Arne Heutink: ‘we moeten werken aan een gezamenlijke aanpak van de Braziliaanse markt waarbij onze kennis en kunde richting de Brazilianen sterker naar voren komt. De barrières verdwijnen niet zomaar, dus we moeten creatief zijn’.

lees meer