Maritiem Innovatiecontract

Innovatie, TKI maritiem, Topsector Water

LogoTopsectorWater_logo_DEF_01 - Version 2 - versie 5

 

 

In 2013 heeft het Maritiem Innovatiecontract binnen de Topsector Water een update gekregen. Deze is ontwikkeld met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen die intensief met elkaar hebben samengewerkt.

De Maritieme cluster wil economische en maatschappelijke uitdagingen combineren. Veiligheid en duurzaamheid zijn daarom heel helder terug te vinden in de innovatiethema’s

van de maritieme sector. We combineren dit met een bijdrage aan economisch herstel: een welvarende natie is in de ogen van de Maritieme cluster in de toekomst een varende natie.

Als aanpak is geformuleerd: Er wordt goed samengewerkt in projecten én er is ruimte/geld voor funderend (middel)lange termijn onderzoek. Zo ontwikkelen we de kennis en de specialisten die we nodig hebben voor onze baanbrekende maritieme producten en diensten van toekomst. Op basis van de ervaringen bij de opstart zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de aanpak. Zo was er bij de opstart van de Topsector Water veel aandacht voor de ‘business cases’. Vanzelfsprekend draait het allemaal uiteindelijk om concrete (verkoopbare) innovaties en het oplossen van problemen voor het bedrijfsleven en overheid, maar de bedoeling en invulling van deze brede term ‘business cases’ was niet altijd duidelijk. Dit leverde verwarring op. Deze term laten we daarom vallen en we gebruiken de meer heldere term ‘Joint Industry Project’ voor concrete samenwerking tussen bedrijven. Verder heeft de structuur van het Maritiem Innovatiecontract een kleine update gekregen:

Er is nu gekozen voor de volgende innovatiethema’s:

  • Winnen op zee (grondstoffen‐ en energiewinning op zee)
  • Schone schepen (brandstoffen, brandstofbesparing, emissies, onderwatergeluid)
  • Slim en veilig varen (speciale schepen, slimme systemen, defensie, veiligheid)
  • Effectieve Infrastructuur (interactie schip en infrastructuur havens en vaarwegen)

Download update innovatiecontract

Download nederland: de maritieme wereldtop 2010