Winnen op zee

Innovatie, TKI maritiem

Winnen op Zee richt zich op technologische oplossingen om op zee energie en grondstoffen te winnen. De mondiale markt bedraagt enkele tientallen miljarden euro’s en groeit. Nederland heeft een sterke positie in de waterbouw, de scheepvaart en de offshore en blinkt uit in operaties op de bodem van de zee en in winning van olie, gas en duurzame energie op zee. De concurrentie is relatief beperkt. In de aanleg en het beheer en onderhoud van windparken op zee is Nederland sterk.

Titel  Instituten   Korte Beschrijving
Wind Jack JIP MARIN
Deltares
Bepalen van zeebodemreactiekrachten op poten van jack-ups tijdens positioneren en vertrek
Offloading Operations JIP MARIN Monitoring van offloading operaties van Floating Production Units
Splashmonster MARIN Onderzoek naar golfbelastingen op complexe constructies in de splash zone en het bijbehorende dynamische gedrag van deze  constructies
WiFi JIP MARIN
ECN
Deltares
Impact van golven op offshore wind constructies
DISCO MARIN Predictie van de dynamica van het loskoppelen van FPSO’s van een turret buoy
Mona Risa MARIN Dynamica van verticale transportsystemen in diep water
VIM (Vortex Induced Motions) MARIN Predictie van vortex geinduceerde transverse bewegingen op offshore constructies met slanke lichamen
SALTO MARIN
TU Delft
Imares
Veilige oplossingen voor logistiek, transport en operaties in arctische gebieden
CFD2F TU Twente
TU Delft
CFD gereedschappen
Vertikaal Hydraulisch Transport TU Delft Hydraulisch transport van grondstof / water mengsels van grote diepte naar het zeewateroppervlak
Top Chain Corrosion TNO
Bluewater
Corrosie van kettingverbindingen in de offshore
Arctic welding TNO Lassen onder arctische condities
Shortcrest MARIN dynamisch respons van azimuth thrusters in extreme condities
Shares MARIN dynamisch respons van azimuth thrusters in extreme
Obelics Obelics Raamwerk voor lift en ballast operaties met extreme ladingen