Slim en veilig varen

Innovatie, TKI maritiem

Slim en Veilig Varen draagt bij aan een betere toerusting van de schepen bij de vele verschillende taken op zee en lagere kosten van bouw en exploitatie. Daarmee kunnen de bemanningsomvang en kosten van onderhoud en exploitatie sterk gereduceerd worden. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan het waarborgen van de veiligheid. Door het vergroten van de functionaliteit en inzetbaarheid van complexe schepen zal de wereldwijde concurrentiepositie van schepen in nichemarkten verbeteren. Efficiënt en concurrerend bouwen van steeds slimmere schepen zal ook leiden tot versterking van de positie op de wereldmarkt.

Titel  Instituten   Korte Beschrijving
HELIOS II MARIN
NLR
Verbetering van de veiligheid van helikopter operaties op FPSO’s en offshore werkschepen
DeFoS MARIN Methode voor schatting van ontwerpmarge voor  voorstuwing in zeegang
Ice Stream II MARIN Guides en tools voor de analyse en voorspelling van stroming en accumulaties van gebroken ijs rond drijvende constructies en appendages
LAURA JIP Phase II MARIN Launch and Recovery systemen voor kleine marinevaartuigen vanaf een moederschip
MOONPOOL MARIN Methode voor ontwerpen van moonpools en bijbehorende dempingsmechanismen
TOP Ships MARIN
TUD
Vermogenspredictie van binnenschepen
Silent Ship TNO
MARIN
Meetprocedures en ontwerptools voor bepalen van onderwater uitgestraald geluid van schepen
DE4OPS TU Delft Ontwerpmethode voor schepen op basis van op-timalisatie in realistische operationele scenario’s
crack guard TU Delft
MARIN
Methodieken voor monitoren van scheurgroei in stalen constructies
Ishar@sea TU Delft
TNO
Imtech
Ontwikkelen van een dataprotocol voor toepassing in mariem en offshore monitoring en communicatie
4DFatigue TU Delft Bepaling invloed van 3D belastingsvariaties en temperatuurswisselingen op vermoeiing van maritieme constructies
Smart Maritime solutions Hogeschool Rotterdam Praktijkgericht onderzoeken, ontwerpen, realiseren en testen van maritiemke objecten met behulp van  een waterlab
High speed craft TNO
TU Delft
Vaarsimulatie voor kleinde snelle schepen in zeegang om ongewenste effecten op inzittenden te reduceren
Bond&Q TNO
TU Delft
Kwalificatie dragende lijmverbindingen in maritieme toepassingen
Bijlboegen MARIN
TU Delft
Onderzoeken van prestaties van bijlboegtoepassingen op grotere schepen
Montias II MARIN pilot for standard monitoring systems
Refit2save MARIN Bepalen van effecten ware grootte refits
Wageningen CD Series MARIN Open water testen voor standaard wageningen C en D schroefseries
Safetrans
MARIN
gereedschap voor ontwerp en operatie van zware lading transporten