Schone schepen

Innovatie, TKI maritiem

Schone Schepen worden met de toenemende maatschappelijke druk steeds belangrijker. Er worden verschillende opties onderzocht en gebouwd met betrekking tot brandstofbesparing, emissieverlaging en materiaalbezuiniging. Verschillende alternatieve brandstoftoepassingen worden bekeken en getest, wat leidt tot commercialisering. Geluidreductie onder en boven water valt onder dit thema. En de ‘schoon falen’ en ‘end-of-life’ aspecten mogen zeker niet vergeten worden.

Titel  Instituten   Korte Beschrijving
Phase Transition MARIN Fase overgang van LNG bij sloshing impacts
Hybrid 111 TNO
Allewijnse
Hybride configuraties voor voortstuwings- en energiesystemen aan boord van schepen
Milieuprestaties zichtbaar TNO
NIOZ
Imares
Deltares
Methodiek voor bepaling integrale milieudruk van en schip, met focus op baggerprocessen
Ecodynamic Design Imares
Deltares
NIOZ
TNO
Methoden voor bepaling mileu effecten in ontwerpstadium
Scrubbers TNO Platform voor testen van scrubber performance in realistische condities
Luchtsmerings JIP MARIN
TU Delft
Inzicht in mechanismen van luchtsmering van schepen ter vermindering van scheepsweerstand
Save MARIN Verbeteren van prestaties binnenvaarschepen met retrofits