Effectieve infrastructuur

Innovatie, TKI maritiem

Effectieve infrastructuur is nodig om het gehele proces vanaf de haven- aanloop tot de overslag aan de kade van schepen efficiënter te maken. De verkeersbegeleiding kan verkort worden door optimalisering van de aanlooptijd en door de haven en de systemen voor ladingafhandeling beter in te richten. Onderzoek naar veiligheid van operaties is noodzakelijk om bij innovaties het gewenste niveau te kunnen waarborgen. Havens worden in zee uitgebouwd waardoor stadshavens voor herontwikkeling op optimaal en duurzaam gebruik in aanmerking komen.

Titel Instituten Korte beschrijving
Ropes MARIN
Deltares
inzicht in effecten van passerende schepen op gemeerde schepen
Wind Load JIP  MARIN Windbelasting op maritieme constructies en schepen in havens en op zee