Innovation Council

Tweede MaasvlakteDe Innovation Council draagt zorg voor het bundelen en uitvoeren van clusteractiviteiten op het gebied van kennis en innovatie en het bevorderen van de dynamiek van publiek-private samenwerking. Een belangrijk uitgangspunt voor deze council is de Innovatieagenda ‘Nederland, de maritieme wereldtop’, die in 2010 werd gepresenteerd namens de cluster.

Deze council bewaakt de voortgang van de thema’s ‘Winnen op Zee’, ‘Schone Schepen’, ‘Slim & Veilig varen’ en ‘Effectieve Infrastructuur’. De voorzitter van de Council is actief betrokken bij het bedrijfslevenbeleid, daarbij ondersteund door de Coördinator Topsectoren. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande rechtspersonen.

Doelstellingen Innovation Council

2020 was het negende jaar voor de NML Innovation Council. Er is een overlegstructuur opgezet die de samenwerking binnen de Maritieme sector combineert met het Topsectorenbeleid van de overheid (TKI Maritiem) zonder onnodige overlap. De vergaderingen van de Innovation Council worden goed bezocht en gewaardeerd door de aanwezigen.

Speerpunten 2021 van de Innovation Council

Ook in 2021 zal de Innovation Council haar taak uitvoeren als programmaraad van het TKI Maritiem voor de invulling van de maritieme agenda. De vergaderingen van de Innovation Council dienen daarnaast om het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten te stimuleren.

In samenwerking met het MKC wordt bijgedragen aan de  uitwerking van de ‘Blauwe route’ en andere werkprogramma’s in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Gestreefd wordt naar budgetallocatie voor een maritieme call.

In het kader van Forum Europa wordt een bijdrage geleverd aan de definitie van werkprogramma’s van het eerstvolgende EC kaderprogramma Horizon Europe.

Bijzondere aandacht krijgt de invulling van de launching customer positie van zowel Defensie als de Rijksrederij. De Innovation Council zal daaraan bijdragen en in haar bijeenkomsten innovaties op schepen van de overheid onder de aandacht brengen en stimuleren.

De in 2019 gesloten Green Deal, biedt de doelstellingen en kader voor het thema “towards zero emissions”. De inhoud wordt meegenomen in het opstellen van de agenda’s en het in gang zetten van projecten.

Hiernaast beslist de Innovation Council over de Maritieme Innovatie-Impuls Projecten (MIIP). Dit betreft een bedrag van 250k€ van het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat (EZK) die voor 250k€ worden ge-cofinancierd door de betrokken bedrijven/instellingen.

  • Maritieme Innovatie-Impuls projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council.
  • Ze worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en primair beoordeeld naar hun bijdrage aan de realisatie van die doelstellingen.
  • Ze zijn vooral bedoeld om een impuls te geven aan nieuwe initiatieven in de keten tussen versterken-versnellen en verzilveren.
  • Hierbij is samenwerking tussen kennis en toepassing van groot belang. Er dient daarom altijd sprake te zijn van samenwerkingsverbanden en/of de vorming daarvan. De breedte en de kwaliteit (kennis + toepassingsgerichtheid) daarvan is mede punt van beoordeling, waarbij de deelname van MKB van groot belang wordt geacht.
  • Innovatie-impulsgeld wil impliciet zeggen dat er een vervolg wordt beoogd. Het uitzicht daarop is mede punt van beoordeling.
  • Innovatie-impulsgelden zijn niet bedoeld voor het krijgen van extra geld voor al lopende projecten, het gaat om opstarten van nieuwe initiatieven.
 

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Innovation Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met Nederland Maritiem Land op info@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 7470076.

Alle aangesloten leden bij NML kunnen zitting nemen in de Innovation Council. Voor niet-leden van NML bestaat de mogelijkheid tot deelname voor een bedrag van € 7500,- per jaar. (op basis van instemming door de leden van de council).