Maritiem Leer-en ontwikkelcentrum

MARITIEM LEER- EN ONTWIKKELCENTRUM (MLO) – HR-KRING

De vraag naar goed geschoold maritiem en technisch personeel voor de maritieme arbeidsmarkt is continu in beweging. Als gevolg van geopolitieke, economische en technologische ontwikkelingen verandert het mondiale speelveld steeds sneller. Dat vraagt een grote mate van flexibiliteit van werknemers én werkgevers. Human Resource Management heeft daarin een sleutelpositie.

HR vraagstukken, enkele voorbeelden:

 
 • Hoe houd je personeel flexibel?
 • Hoe ga je om met duurzame inzetbaarheid?
 • Welke scholing/training is er nodig en wat is er überhaupt?
 • Kan ik in minder drukke tijden via tijdelijke uitleen andere bedrijven in de sector helpen en vice versa?
 • Re-integratie op de werkplek lukt niet door omstandigheden, kan dit bij een ander bedrijf uit de sector?
 • Ik kan onvoldoende loopbaanperspectief bieden aan een werknemer, maar het zou zonde zijn als deze vakkracht buiten onze sector aan de slag gaat. Wie kan mij helpen deze topper een vervolgstap te laten zetten binnen onze sector?
 • Ik zoek voor een werknemer een coach met veel ervaring binnen de sector, maar buiten de eigen organisatie.
 • Hoe krijgen we ons bedrijf beter in de spotlight richting potentiële arbeidsmarkt en kunnen we elkaar daarin helpen?

Het MLO is hét maritieme HR-netwerk met HR-professionals vanuit de diverse branches. Van zee- en binnenvaart tot toeleveranciers, werven en de marine. Binnen de MLO HR-kring worden de genoemde HR issues besproken. Daarnaast biedt de HR-kring een ontmoetingsplaats voor HR professionals uit de maritieme sector om onderling kennis uit te wisselen. Een netwerk dat je kunt raadplegen als je bij je eigen bedrijf tegen vragen aanloopt die je niet 1,2,3 kunt beantwoorden.

MLO HR-kring

 • 8x per jaar bijeenkomst
 • Kosteloze deelname
 • Relevant en bruikbaar maritiem breed HR netwerk
 • Kennisdeling op het gebied van HR issues

Geïnteresseerd en meer weten? Neem contact op met Nederland Maritiem Land – Leon Maas – maritiemland.nl | T: 010 7470076