Geannuleerd: Data Driven Maintenance Life Cycle Management

Begindatum: 05.10.2021
Einddatum: 23.11.2021

Maritieme toeleveranciers, Scheepsbouw

Deze training is geannuleerd. Zodra er meer bekend is over de invulling van de training, zullen wij dit via onze gebruikelijke kanalen communiceren.

 

In deze training staan de begrippen Life Cycle Management (LCM), Total Cost of Ownership (TCO) en Data Science centraal. LCM en TCO houden in dat de ontwerper, bouwer (werf en toeleveranciers), gebruiker (reder) integraal naar de levensduur van een schip kijken. Zo kunnen keuzes die in de ontwerp- en bouwfase gemaakt worden, getoetst worden aan effecten in de operationele levensfase. Data science speelt een belangrijke rol binnen LCM en TCO, het vormt de basis voor een Data Driven Business strategie. Hoe kan je als medewerker van een werf, toeleverancier, reder of dienstverleners in de dagelijkse praktijk deze data inzetten om doelstellingen te realiseren?

De interactieve training kenmerkt zich door de praktische invalshoek. Theorie wordt afgewisseld  met veel praktische oefeningen op basis van eigen praktijkvoorbeelden, zodat je de door jou opgedane kennis en vaardigheden direct toe kan passen in jouw bedrijf.

De training

Deze training gaat in op de verbinding tussen businessdoelstellingen, ontwerp- en bouwkeuzes, operationele besluitvormingen en het gebruik van data. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • Business doelstelling vertalen naar tactische en operationele doelstellingen
 • Basis principes van LCM en TCO
 • Formuleren van een Data Driven business strategy
 • Performance management op basis van continu verbeteren
 • Identificeren van informatiebehoefte en dit vertalen naar een dashboard
 • Creëren van betrokkenheid binnen de eigen organisatie en relevante stakeholders

Van jouw leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij je faciliteert en ondersteunt bij de toepassing van de praktische trainingsopdrachten. De training wordt afgesloten met het schrijven van een praktijkplan waarin je aanbevelingen doet ten aanzien van Data Driven Life Cycle Maintenance Management.

Doelgroep

Ben je werkzaam als ontwerper, engineer, superintendent, (technisch/ nautisch) inspecteur, fleet manager, services manager in de maritieme sector? Dan kan deze training je competenties in LCM, TCO en DS vraagstukken versterken. Door samen met je ketenpartners aan de training deel te nemen leer je elkaars kennis en vaardigheden beter te benutten.

De training is ook geschikt voor management, leidinggevenden en accountmanagers om zich beter te krijgen in hoe data gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld (performance based) maintenance contracten en besluitvorming ten aanzien van onderhoud.

Opbrengst van de training

Na het volgen van de training ben je (beter) in staat om:

 • Te onderbouwen hoe data vertaald kan worden naar informatie die gebruikt kan worden voor besluitvorming en scenario analyses ten aanzien van onderhoud en services
 • Te beoordelen wat de toegevoegde waarde is van Data Science voor het nemen van (onderhouds) besluiten
 • Business doelstellingen te vertalen naar tactische en operationele doelstellingen ten aanzien van onderhoud en services
 • Performance management te borgen in de dagelijkse werkzaamheden en te koppelen aan business doelstelling
 • Data te vertalen naar adviezen voor de scheepseigenaar/ operator voor de optimalisatie van operationele kosten, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van Assets
 • Commitment te creëren voor een Data Driven organisatie
 • Een dashboard te maken met daarop de juiste en relevante informatie

Trainingsmaterialen

Bij aanvang van de training ontvang je een werkmap met materialen, oefeningen, vragenlijsten, hand-outs en recente artikelen die tijdens de training worden gebruikt.

 Trainers

De training wordt gegeven door Erik Klok, werkzaam bij Goeree Lighthouse Academy. Erik is expert op het gebied van Asset Management en het optimaliseren van maintenance strategieën gerelateerd aan business doelstellingen.

Bovendien nemen twee gastsprekers je mee in een aantal aspecten van data science in de praktijk:

 • Sander Woltheus gaat in op het belang van de koppeling tussen business doelstelling en data en daarmee de toegevoegde waarde van Data science voor de organisatie.
 • Wilfred Kluin gaat vanuit zijn vakgebied Business Intelligence in op het ontsluiten van data via dashboarden. Wilfred zoomt hierbij in op een aantal belangrijke aspecten die bepalende zijn voor het succesvol definiëren van dergelijke dashboarden.

Trainingsdata

dinsdag 5 en donderdag 28 oktober en dinsdag 23 november

De tijd tussen de trainingsdagen wordt gebruikt voor het toepassen van de theorie in je eigen praktijk en voor het maken van praktijkgerichte opdrachten.

Trainingstijden
09.00 -13.00 uur

Deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12 personen.

Locatie
Kantoor NMT Rotterdam of andere locatie regio Rotterdam.

Kosten
Leden NMT:     € 1675,-
Niet-leden:        € 2095,-

De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Certificaat
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.