Save the date: Handelsmissie Groene Waterstof Chili

Santiago, Chili
Biedt uw bedrijf technologie en/of diensten aan op het gebied van groene waterstof? Bent u geïnteresseerd om groene waterstof van Chili af te nemen? Of wilt u investeren in de ontwikkeling van de Chileense waterstofproductie, -opslag of -transport? Ga dan van 6 tot en met 11 november mee met de handelsmissie naar Chili. De aanmelding opent maandag 1 augustus.

 

Chili zet in op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het land wordt een belangrijke speler als producent van groene waterstof, bijvoorbeeld voor de exportmarkt. Nederland heeft veel kennis van productie, opslag en transport, duurzame havenontwikkeling en milieu-impactanalyses. Deze kennis is van enorme waarde voor Chili. Voor de Nederlandse ondernemers die actief zijn in deze sector biedt samenwerking mooie kansen.

 

Voor wie?

Deze missie is bedoeld voor innovatieve bedrijven met technologieën, producten, of services op het gebied van groene waterstof. De missie is interessant voor de volgende partijen:

 

  • Bedrijven in hardware
  • Softwarebedrijven
  • Kennisinstellingen

Waarom meedoen aan deze missie?

 

  • U krijgt een beter begrip van de snel ontwikkelende Chileense waterstofsector.
  • U bezoekt 2 belangrijke gebieden waar de productie van groene waterstof is gepland: de regio Antofagasta (zon) en de regio Magellanes (wind).
  • U bezoekt in Santiago verschillende organisaties die zich met waterstof bezighouden.
  • U komt in contact met mogelijke partners en klanten uit de private en de publieke sector. Of u ontmoet de contacten die u al heeft.
  • U krijgt inzicht in verschillende projecten in Chili en ziet hoe uw bedrijf kansen kan pakken binnen deze projecten.
  • U onderzoekt, met de Nederlandse overheid, de mogelijkheid om markttoegang te krijgen door het vormen van consortia en door publiek-private samenwerking.

 

Meer informatie en aanmelden

 

Bron: RVO